Fiziskā persona ir reģistrējusies kā pašnodarbinātā persona un paralēli strādā citā uzņēmumā kā darba ņēmējs. No 2017.gada par katru darbinieku būs jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI) 75% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas. Galvenais ienākumu gūšanas avots ir vieta, kurā ir iesniegta nodokļu grāmatiņa. Kurš šādā gadījumā būtu galvenais ienākumu gūšanas avots, jo nodokļu grāmatiņa var būt arī kā pašnodarbinātajam un uzņēmumā var neiesniegt nodokļu grāmatiņu? Vai uzņēmumam ir jāmaksā VSAOI no 75% no minimālās algas vai no aprēķinātās algas, kas ir zemāka par valstī noteikto minimālo algu?