Esam parūpējušies par galveno izmaiņu apkopojumu un aicinām iepazīties ar tām, lai pārliecinātos, ka savu grāmatvedību kārtojat atbilstoši jaunajām prasībām!

Sociālās apdrošināšanas iemaksu objekts – 700 eiro

No 2024.gada palielināts valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērs – no 620 eiro uz 700 eiro. Līdz ar to turpmāk arī pašnodarbinātajiem reizi ceturksnī jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) no vismaz 700 eiro. Kā līdz šim – ja ienākumi mēnesī nesasniedz 700 eiro, tad no faktiskajiem ienākumiem jāveic iemaksas tikai pensiju apdrošināšanai.

Minimālo iemaksu objekts – 2100 eiro ceturksnī

Minimālās VSAOI – obligātais maksājums, ko pašnodarbinātais par sevi veic vismaz no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Ņemot vērā, ka minimālās algas apmērs ir palielināts, tad mainās arī VSAOI objekts, no kura veicams šis maksājums – no 1860 eiro ceturksnī uz 2100 eiro ceturksnī jeb 700 eiro mēnesī.

Tāpat kā līdz šim – ja pašnodarbinātajam, kurš vienlaikus nav darba ņēmējs, ienākumu apmērs sasniedz vai pārsniedz 2100 eiro ceturksnī, tad uzskatāms, ka sociālās iemaksas veiktas ierastajā kārtībā. Ja tiek prognozēts, ka ienākumu apmērs nesasniegs šo summu, tad ieteicams savlaicīgi iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) apliecinājumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem. Ja tas netiek  izdarīts un ienākumu apmērs nesasniedz minimālo iemaksu objektu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aprēķinās, cik lielā apmērā jāveic papildu iemaksas.

Līdz 17.janvārim apliecinājumu var iesniegt gan par 1.ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, gan arī par visiem 2024.gada ienākumiem. To izdarot, VSAA neveiks minimālo iemaksu aprēķinu, un obligātās iemaksas būs jāveic pašnodarbinātajam no faktiski saņemtajiem ienākumiem.

Izmaiņas minimālo iemaksu maksāšanas kārtībā

Papildus šīm izmaiņām pagarināts termiņš, kādā pašnodarbinātajam ir pienākums veikt minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāra gadu. Iepriekš tas bija jādara līdz 23.jūnijam, bet turpmāk – līdz 23.oktobrim. Savukārt minimālo iemaksu pārrēķinu par gadu, ņemot vērā minimālo obligāto iemaksu objektu gadam, VSAA veiks un ziņos pēc 31.jūlija (iepriekš – pēc 31.marta).

Paaugstināts iekšzemes PVN maksātāja reģistrācijas slieksnis

Līdz šim, ja iepriekšējo 12 mēnešu laikā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamo darījumu summa pārsniedza 40 000 eiro, bija nepieciešams reģistrēties par PVN maksātāju. No 2024.gada šis slieksnis paaugstināts līdz 50 000 eiro. Taču jāatceras, ka tas nav vienīgais nosacījums, kurš nosaka, ka nepieciešams reģistrēties kā PVN maksātājam.

MUN maksātājiem viena nodokļa likme

Labas ziņas mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem – turpmāk būs jārēķinās tikai ar vienu nodokļu likmi! Iepriekš MUN maksātājiem, kuru apgrozījums gadā sasniedz 25 000 eiro, nodokļa likme bija 25%, savukārt apgrozījumam, kurš pārsniedz 25 000 eiro, nodokļa likme bija 40%. No 2024.gada 1.janvāra MUN piemērošana ir vienkāršota – turpmāk neatkarīgi no gada apgrozījuma tā būs 25%.

Papildus tam noteikts, ka MUN maksātāji, kuri gūst arī ar iedzīvotāju ienākumu nodokli apliekamu ienākumu, šim ienākumam varēs piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošām personām.

Ja grāmatvedība jums sagādā liekas galvassāpes un nevēlaties tērēt laiku un naudu grāmatveža algošanai, izmantojiet PATS.LV – grāmatvedības sistēmu, kura gandrīz visu izdara jūsu vietā, sākot ar dokumentu uzskaiti un beidzot ar atskaišu sagatavošanu!

Izmēģiniet bez maksas!