Mani interesē, kā saimnieciskās darbības veicējs maksās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no 2021. gada 1. janvāra. Vai tiks saglabāta iespēja iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam prognozētos ienākumus zem 1500 eiro ceturksnī un maksāt tikai 10% sociālās iemaksas pensiju apdrošināšanai, ja būs mazi ienākumi?