Saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 23.2pantu "Obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai pašnodarbinātajiem" 2.daļu pašnodarbinātais no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) pensiju apdrošināšanai aprēķina un veic 1 reizi gadā vismaz 5% apmērā no taksācijas gada brīvi izraudzīto obligāto iemaksu objekta un faktiskā ienākuma starpības. Kā aprēķina šos 5%? Kas ir taksācijas gada brīvi izraudzītā VSAOI objekta un faktiskā ienākuma starpība?