Fiziska persona-saimnieciskās darbības veicējs, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, nodarbojas ar mežizstrādes pakalpojumu sniegšanu visā Latvijā. Nokļūšanai uz objektu izmanto  personīgo vieglo automašīnu. Automašīna tiek izmantota tikai apliekamo darījumu nodrošināšanai, to apliecina maršruta lapas, kur uzskaitīti visi braucieni. Vai nodokļa rēķinā par iegādāto degvielu, rezerves daļām uzrādītais priekšnodoklis uzskaitāms šādi: 50% – atskaitāmais priekšnodoklis, 50% – saimnieciskās darbības izdevumi?