Aplūkosim valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) aprēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtību pašnodarbinātām personām – Valsts ieņēmumu dienestā (VID) reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem un individuālajiem komersantiem.

Šī kārtība nav attiecināma uz pašnodarbinātām personām, kas maksā mikrouzņēmumu nodokli – tās ir sociāli apdrošināmas saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu.

Vispārējie apdrošināšanas noteikumi

Sociālā apdrošināšana ir pasākumu kopums, ko organizē valsts, lai apdrošinātu personas vai tās apgādībā esošo personu risku zaudēt darba ienākumu, kā arī papildu izdevumiem saistībā ar sociāli apdrošinātās personas vai tās apgādībā esošās personas nāvi (likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) 3.panta 1.daļa). Sociālās apdrošināšanas veidi ir šādi:

  • pensiju apdrošināšana;
  • apdrošināšana pret bezdarbu;
  • darba negadījumu apdrošināšana;
  • invaliditātes apdrošināšana;
  • maternitātes un slimības apdrošināšana;
  • vecāku apdrošināšana.