Atbilstoši izmaiņām likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", ja pašnodarbinātas personas ienākumi mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru, tai ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) pensiju apdrošināšanai vismaz 5% apmērā. Vai šis nosacījums attiecināms arī uz pašnodarbināto personu, kam ir piešķirta vecuma pensija un kas vienlaikus ir darba attiecībās ar SIA – uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātāju?