Fiziskai personai ir bezdarbnieka statuss, algotu darbu nestrādā, bet saņem autoratlīdzības, kas ir mazākas par 430 eiro mēnesī. Vai obligāti ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā autoratlīdzības saņēmējam un jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)? Ja autoratlīdzības saņēmējam pašam nevajag maksāt VSAOI, tad vienīgā sociālā apdrošināšana pensijai ir VSAOI maksājums 5% apmērā no autoratlīdzības, kuru maksā autoratlīdzības izmaksātājs no saviem līdzekļiem?