Latvijas fiziskā persona ir izsniegusi aizdevumu Polijas rezidentam USD valūtā. Polijas rezidents atmaksā aizdevumu un aprēķinātos procentus par aizdevuma lietošanu. Vai par kapitāla pieaugumu, par kuru jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN),  jāuzskata aizdevuma pamatsummas EUR vērtības pieaugums, kas radies no valūtas kursu starpības aizdevuma izsniegšanas un atmaksas dienā?