Saimnieciskās darbības veicējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, bet nav pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs. Reģistrētais darbības NACE kods ir 4222 – elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība. Saimnieciskās darbības veicējs sniedz pakalpojumu sabiedrībai – PVN maksātājai. Ar speciālo pašgājējtehnikas iekārtu, kas tika paņemta nomā, viņš veic urbšanas darbus, lai ievilktu klienta caurules ar beztranšeju metodi. Tā kā saimnieciskās darbības veicējs nav PVN maksātājs, viņš izraksta rēķinu bez PVN un nenorāda nekādas atsauces uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma pantiem. Vai tas ir pareizi?