Šī gada 25.martā spēkā stājas būtiski grozījumi Darba likumā (DL) (Saeimā apstiprināti 4. martā), svarīgākie no kuriem izklāstīti turpmāk.