Mūsdienīgi uzņēmumi lielākoties strādā iespējami plaši, aptverot ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas Savienības un pat pasaules tirgus, līdz ar to darbiniekiem nereti ir jādodas komandējumos, jāstrādā ārvalstīs, taču darba devējiem aktuāls ir jautājums, kāda juridiskā forma ir piemērojama šādiem gadījumiem. Vai darbinieks ir jānorīko komandējumā, darba braucienā vai nosūtījumā? Tas viss ir būtiski, jo ietekmē gan izdevumu apmēru, gan maksājamos nodokļus.