Saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” Valsts ieņēmumu dienestam ar noteiktiem nosacījumiem ir atļauts apturēt nodokļu maksātāja saimniecisko darbību. Piemēram, ja nodokļu maksātājs ir izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas. Līdz šim Valsts ieņēmumu dienests pārāk plaši interpretējis savas tiesības tik būtiski ierobežot komersanta darbību. Nozīmīgu skaidrojumu par to nesen sniedzis Latvijas Republikas Senāts.