Administratīvās rajona tiesas 2022.gada 1.augusta spriedums lietā A420214621 rāda, ka reizēm par savām tiesībām uz valsts atbalstu ir jācīnās un jāpierāda pamats tā piemērošanai. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) “SKAI PLUSS” tā arī darīja, sākotnēji vēršoties ar iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Tomēr nesadzirdēta vērsās tiesā ar pieteikumu par VID labvēlīga administratīvā akta izdošanu par atbalstu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.