Senāta Administratīvo lietu departaments 10.oktobrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts Valsts ieņēmumu dienesta lēmums atņemt pieteicējai biedrībai "Latvijas Treneru tālākizglītības centrs" sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Senāta spriedums nav pārsūdzams.