Tiesu prakses attiecībā uz uzņēmuma nodokļu parāda piedziņu no valdes locekļa vairs nav retums. Administratīvās tiesas intensīvi un visdažādākajos aspektos veido judikatūru jautājumos par valdes locekļa atbildību nodokļu jomā, jo šobrīd Valsts ieņēmuma dienests aktīvi izmanto likumā noteiktās tiesības pieprasīt nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu uzņēmuma valdes loceklim, ja piedzīt nodokļu parādu no uzņēmuma nav iespējams. Rakstā apskatām vairākas tiesu prakses, kurās gūtas atziņas, ka pareiza tiesu normu redakcijas piemērošana pasargā no nodokļu parādu atlīdzināšanas, ja valdes loceklis ilgstoši  neiesaistās uzņēmuma vadīšanā, tas nepasargā no iespējamās atbildības un kāds ir likvidētas uzņēmuma valdes pienākumu attiecībā uz nodokļu nomaksu, kas radusies iepriekš.