Ikdienas uzņēmējdarbības vidē viens no jautājumiem, kas skar ikvienu biznesa jomas pārstāvi, ir parāda piedziņas efektīvi risinājumi. Lai gan parādu atgūšanas joma ir plaša, tomēr nepastāv ideālais modelis, kas garantētu rezultātu. Tomēr strīdu izskatīšanas praksē ir novērotas situācijas, kad, veicot konkrētas secīgas darbības, kreditoram ir iespēja gan atgūt parādu, gan noregulēt attiecības ar parādnieku.