Šī gada marta sākumā administratīvā tiesa izskatīja strīdu par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) atteikumu sniegt informāciju, kurai, iespējams, ir komercnoslēpuma statuss, arodbiedrībai, kas bija pieteicēja lietā. Apskatām, kā šī lieta atrisinājās!

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Vai apstāklim, ka izsniedzamajai informācijai ir piešķirts komercnoslēpuma statuss, ir izšķiroša nozīme.