Veicot uzņēmējdarbību, it sevišķi loģistikas nozarē, nereti darījuma slēdzēji līgumos saskaras ar norādēm uz dažādiem juridiskiem normatīvajiem aktiem, kas rada jautājumus. Kuru normatīvo aktu kurā situācijā pielietot? Vai jāpielieto vairāki normatīvie akti? Vai likumdošanas piemērošana starptautiskajiem pārvadājumu strīdiem atšķiras no vietējo strīdu risināšanas? Viens normatīvajiem aktiem, ar kuru uzņēmējdarbības ietvaros sastopas darījuma slēdzēji, ir CMR konvencija.