Vai parāda saistību ietveršana debitora gada pārskatā pārtrauc noilgumu? Jaunākajā Senāta spriedumā paustas atziņas, kas rada vairākus jautājumus un pārdomas, piemēram, vai trīs gadu noilguma termiņš komercdarījumos vispār ir iespējams, ja debitors pareizi kārto savu grāmatvedību un atbilstoši likuma prasībām sagatavo gada pārskatus? Izskatām spriedumu!