Darījumiem starp saistītām personām tiek pievērsta īpaša uzmanība no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) puses, jo ir nepieciešams pārliecināties, vai to pamatā nav darījuma dalībnieku vēlmes izvairīties no saistību izpildes pret valsts budžetu vai iegūt fiskālās priekšrocības. Šādi darījumi laiku pa laikam nonāk arī tiesu vērtējumā. Viens no pēdējiem Senāta spriedumiem, kurā ir vērtēts darījums starp saistītām personām, ir 2022.gada 31.oktobra spriedums lietā SKA‑664/2022.