Lai arī konkrēti ārpakalpojuma grāmatveža pienākumi iekļauti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NIL likums), tomēr praksē ir situācijas, kurās rodas jautājums – vai tiešām nepastāv kāds izņēmums, ja pakalpojums tiek sniegts tikai saistītām kapitālsabiedrībām. Šādu jautājumu Senāts uzdeva Eiropas Savienības Tiesai (EST) 2024.gada 4.janvārī, apturot lietas SKA-10/2024 izskatīšanu.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Vai jēdziens “ārpakalpojuma grāmatvedis” attiecināms arī uz tādiem gadījumiem, kad grāmatvedības pakalpojumi tiek sniegti tikai saistītām personām?