Šī raksta mērķis, pirmkārt, ir atgādināt, kas ir uzskatāmas par saistītām personām Latvijas nodokļu likumu izpratnē. Tātad – kuras personas varētu nosacīti saukt par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) "mērķauditoriju", attiecīgi dodot tiesības koriģēt darījumos starp saistītām personām gūto peļņu atbilstoši tirgus cenām. Otrkārt, analizēt izplatītākos gadījumus, kad ir jāievēro transferta cenu noteikumi, un kādas ir galvenās problēmas un riski, kas jāņem vērā darījumos starp saistītām personām.