Neskatoties uz to, ka Elektronisko dokumentu likums (EDL), kurš nosaka elektronisko dokumentu un parakstu tiesisko statusu, kā arī norāda uz šāda veida dokumentiem un parakstiem izvirzāmajām pamatprasībām, ir spēkā no 2003. gada 1. janvāra, tomēr praksē šādu dokumentu un parakstu lietošana ir visai piesardzīga. Šajā publikācijā tiks dots ieskats šāda veida dokumentu un parakstu tiesiskajam regulējumam.