Vairākkārt izskanējis viedoklis, ka Krievijas noteiktās sankcijas uzskatāmas par nepārvaramu varu jeb force majeure un embargo skartie uzņēmumi var izmantot šo apstākli, lai atliktu saistības ne tikai pret nodokļu administrāciju, bet arī pret darījumu partneriem. Vai tiešām valsts rīcība, kas bijusi par pamatu ekonomiskai krīzei vai embargo un radījusi uzņēmējiem finansiālas grūtības, ir uzskatāma par nepārvaramu varu? Kā konstatēt force majeure iestāšanos? Vai uzņēmējam vispār ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtā līguma?