Franšīzes izmantošanai Latvijā līdz 2009.gadam nebija speciāli izstrādātas tiesību bāzes. Franšīzes kā komercdarījuma veida speciālais normatīvais regulējums pirmo reizi Latvijā parādījās Komerclikumā ar 19.12.2008. likumu "Grozījumi Komerclikumā", papildinot Komerclikumu ar atsevišķu D daļu "Komercdarījumi".