04.06.2015. spēkā stājās Publisko iepirkumu likuma grozījumi, kas turpmāk pasūtītājiem atvieglos iespējas bez papildu procedūras palielināt iepirkuma līguma summu. Kāpēc bija nepieciešami šādi grozījumi, un cik brīvi tagad varēs rīkoties pasūtītāji un iepirkumu pretendenti?