Vai darba devējs drīkst darbiniekam izsniegt aizdevumu? Kādu līgumu jānoformē? Vai aizdevuma summu drīkst ieturēt no izmaksājamās darba algas, ja darbinieks pārtrauc darba tiesiskās attiecības vai nemaksā parādu?