Uzņēmums, rīkojot seminārus un konferences, pieaicina lektorus (no Latvijas), ar viņiem tiek slēgti autoratlīdzības līgumi. Bet kā noformēt samaksu vieslektoriem - fiziskajām personām no ārzemēm - un kādi nodokļi uz viņiem attieksies?