Aizvien biežāk praksē tiek izmantoti dokumenti, kas sagatavoti un arī parakstīti elektroniski, tāpēc dažkārt var rasties šaubas, vai saņemtais elektroniskais dokuments ir atzīstams par elektroniski parakstītu un kā pārliecināties par atbilstību. Šajā publikācijā uzskatāmi aplūkosim, kā veikt droša elektroniskā paraksta pārbaudi.