Līgumā ar IT programmatūras izstrādātāju paredzēta līgumsumma, kā arī ir atruna, ka programmēšanas procesā var rasties papildu darbi, un tiem ir noteikta stundas likme. Pēc līguma izpildes Izpildītājs izraksta rēķinu par šādiem papildu darbiem, kam Pasūtītājs nepiekrīt un samaksu netaisās veikt. Ko darīt, ja pretējā puse noliedz savu parādu?