Mūsu uzņēmumā ir noslēgti gan darba līgumi, gan uzņēmuma līgumi (ar pašnodarbināto personu par konkrētu pakalpojumu sniegšanu). Darbinieks ir slimības prombūtnē. Vai pakalpojuma sniedzējs drīkst aizstāt šo darbinieku? Vai arī jāslēdz jauns līgums par jauna pakalpojuma sniegšanu? Un kādu pakalpojuma sniegšanas periodu tad norādīt līgumā, ja mēs nezinām, cik ilgi darbinieks slimos?