Jau pirms kāda laika aktualizējies jautājums par transferta cenu dokumentēšanu, kam par pamatu bija grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām". Saskaņā ar grozījumiem no 2013. gada 1. janvāra sabiedrībai, kuras neto apgrozījums pārsniedz 1 miljonu latu un darījumu vērtība ar saistīto uzņēmumu pārsniedz 10 000 latu gadā, ir nepieciešams sagatavot noteikta satura dokumentāciju, kas pamato darījumos ar saistītajām personām piemērotās cenas. Papildus minētajam ar grozījumiem tika ieviesta iespēja noslēgt vienošanos ar nodokļu administrāciju par piemērojamo transferta cenu.