Realizējot idejas, ieceres un attīstot uzņēmējdarbību, arvien pieaug nepieciešamība noslēgt darījumus starp uzņēmējsabiedrībām, individuālo komersantu un privātpersonām, tādēļ svarīgi, lai šie darījumi iegūtu likumā paredzēto formu un juridiski pamatotu saturu. Gadījumos, kad līgums ir pareizi sagatavots un precīzi atspoguļo katras puses tiesības un intereses, tā nosacījumu izpildē pusēm nav šaubu vienai pret otru, un tādēļ darījuma realizēšana noris viegli un bez jebkādas aizķeršanās, jo katra no pusēm apzinās savas uzņemtās saistības un pielīgtās tiesības.