Slēdzot līgumus ar ārvalstu partneriem, ir virkne jautājumu, kas pieredzējušam komersantam, iespējams, ir zināmi un nerada raizes, bet mazāk pieredzējušam var radīt nopietnas problēmas, ja netiek ievērota zināma piesardzība. Dažkārt klienti jautā, vai tomēr nav jāievēro kaut kas īpašs, kaut kas, kas nav raksturīgs Latvijas komercijā un preču tirdzniecībā?