Latvijā uzņēmēji gadiem ilgi smagi strādā, lai nostiprinātu sava uzņēmuma atpazīstamību un konkurētspēju, taču bieži vien nepievērš pienācīgu vērību, lai to juridiski nostiprinātu, piemēram, piereģistrējot savu preču zīmi. Praksē bieži nākas risināt problēmas un strīdus, kuri nemaz nebūtu, ja uzņēmēji laikus parūpētos par sava intelektuālā īpašuma aizsardzību. Šajā rakstā vispirms tiek īsi aprakstīti uzņēmējiem visaktuālākie intelektuālā īpašuma veidi un visefektīvākie to aizsardzības līdzekļi. Otrā šī raksta daļa tiek veltīta darba devēju tiesībām uz to darbinieku radīto intelektuālo īpašumu.