Mans jautājums ir šāds - pašlaik ar kultūras centra pašdarbības kolektīvu vadītājiem ir noslēgti uzņēmuma līgumi par kolektīvu vadīšanu, jo pamatdarbā viņi strādā citur - skolās u.tml. – un, lai nebūtu virstundas, izvēlējāmies slēgt uzņēmuma līgumus. Uzņēmuma līgumi tika noslēgti par konkrētu mēģinājumu vadīšanu, lai mēneša beigās būtu konkrētas lietas, ko norādīt nodošanas pieņemšanas aktā. Problēma ir tajā, ka kolektīvu vadīšana notiek kultūras centra telpās, izmanto, piemēram, pamatlīdzekli - klavieres. Vēlamies noskaidrot, vai, šādi rīkojoties, Valsts ieņēmumu dienests, pārbaudot, nevar pārmest likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.panta 2.2 daļā noteiktās pazīmes? Kādu līgumu būtu labāk slēgt šajā konkrētajā gadījumā?