Jaundibināta sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja; esam divi īpašnieki un vienlaicīgi arī valdes locekļi ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi. Citu darbinieku SIA nav. Valsts ieņēmumu dienests (VID), pamatojoties uz Mikrouzņēmumu nodokļa likuma (MUN likums) 1.panta 1.daļas d) apakšpunktu pieprasa, lai ar valdes locekļiem tiktu noslēgts darba līgums (respektīvi, ja darbinieks, tad darba līgums). Vai tiešām ar valdes locekļiem, kas ir mikrouzņēmuma (MU) īpašnieki, ir jāslēdz darba līgums?