Ir notikusi uzņēmuma reorganizācija, tātad reģistrēta jauna sabiedrība ar jaunu nosaukumu un reģistrācijas numuru, un kura ir pārņēmusi visas saistības. Vai šajā gadījumā ir jāpārslēdz līgumi ar bijušās sabiedrības klientiem, vai ir spēkā noslēgtais līgums ar vecās sabiedrības datiem? Paldies!