Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis skaidrojošu materiālu par soda naudas piemērošanu transfertcenu dokumentācijas pārkāpumos. Sagatavoto vadlīniju mērķis ir ieviest algoritmu, lai konsekventi noteiktu, kā aprēķināma soda nauda par transfertcenu dokumentācijas savlaicīgu neiesniegšanu vai būtisku tās sagatavošanas prasību pārkāpšanu. Apskatām, kas mainās un kā būs turpmāk!