Uzņēmumā, kas nodarbojas ar metālapstrādi un telpu nomu, strādā 62 darbinieki. Uzņēmumā pašlaik nav darba aizsardzības speciālista. Ja kāds no darbiniekiem izies darba aizsardzības pamatlīmeņa kursus 60 stundas, vai ar to pietiks, lai viņš varētu veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus? Vai tomēr ir jābūt speciālajai izglītībai šajā jomā?