Ar 2009. gada 1. aprīli spēkā stājās jaunie 10.03.2009. MK noteikumi Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (MK noteikumi), kuru galvenais mērķis ir uzlabot obligāto veselības pārbaužu veikšanas kvalitāti.