Grāmatvedis ir noslēdzis darba līgumu kā darba ņēmējs ar vairākiem uzņēmumiem. Veicot darba pienākumus, tiek izmantots personīgais dators un licencētās datorprogrammās, ko grāmatvedis ir iegādājies. Vai šādā situācijā grāmatvedis tomēr nav ārpakalpojuma grāmatvedis?