No 1.oktobra mainīta vidējās algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalstam situācijās, kad slimības pabalsta saņemšanas laikā vai bērna kopšanas, grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma laikā darba devējs darbiniekam izmaksājis kādu iepriekš nopelnītu prēmiju vai kad vidējās algas noteikšanas periodā daļa no ieņēmumiem ir par bērna kopšanas atvaļinājumu, daļa – darba ienākumi. Apskatām veiktās izmaiņas ar praktiskiem piemēriem!