Biedrība darbiniekam, kuram alga tika maksāta no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem, iegādājas veselības apdrošināšanas polisi uz gadu, sākot no 2023.gada 1.februāra. Noslēgtajā darba līgumā nebija nekas minēts par apdrošināšanas pienākumu. Darbinieks uzrakstīja atlūgumu ar 2023.gada 31.augustu, norādot, ka minētā polise nav izmantota. Biedrība vēlas no darbinieka atgūt apdrošināšanas prēmijas starpību par neizmantoto laika periodu, kas radusies apdrošinātāja aprēķina rezultātā, ko aprēķina no nākošā mēneša, kad ir nodota apdrošināšanas karte. Vai biedrībai ir tiesības pieprasīt atmaksāt šo starpību?