Uzņēmums nodarbojas ar jūrnieku darbā iekārtošanas pakalpojumiem, kā arī kuģu apkalpes komplektēšanu un ekipāžu pārvaldību. Uzņēmums nodarbina aptuveni 130 jūrniekus, ar kuriem noslēgts darba līgums uz sešām nedēļām. Darba devējs ik mēnesi veic valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) un iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) nomaksu. Vai, noslēdzot ilgtermiņa līgumu un maksājot algu neatkarīgi no tā, vai jūrnieks ir jūrā vai atpūšas krastā, paliek spēkā tas pats nodokļu maksāšanas režīms jūrniekiem? Vai tādā gadījumā jūrniekam pienākas ikgadējais apmaksātais atvaļinājums 30 kalendārās dienas?