Personai no Ukrainas izsniegta uzturēšanās atļauja Latvijā līdz 2024.gada 23.februārim ar tiesībām strādāt bez ierobežojumiem, kā arī piešķirts Latvijas personas kods. Vai persona no Ukrainas ir Latvijas rezidents vai nerezidents? Kā to noskaidrot?

Ja darba tiesības nav ierobežotas

Uzturēšanās atļauja vai vīza dod tiesības jebkuram ārzemniekam likumīgi uzturēties Latvijā. Personai, kura saņēmusi gan uzturēšanās atļauju, gan vīzu, var būt piešķirtas tiesības strādāt pie konkrēta darba devēja vai tiesības strādāt bez ierobežojumiem. Vēl ir gadījumi, kad tiesības strādāt ārzemniekam nav piešķirtas, piemēram, izsniegta tūrisma vīza.