Darbinieks strādā vairākās darba vietās, kuras piedāvā attālinātā darba izdevumu kompensēšanu. Kurš darba devējs drīkst kompensēt attālinātā darba izdevumus?