Uzņēmums nosūta darbinieku vairāku dienu komandējumā ar nakšņošanu. Vai uzņēmumam obligāti jāiekļaujas komandējumiem noteiktajās viesnīcu un dienas naudas normās?