Turpinām aizsākto tēmu par dažādiem nomas līgumiem un to atspoguļošana grāmatvedībā. Šajā publikācijā lasiet par operatīvās nomas līgumu un stimulu nosacījumiem un to atspoguļošanu nomnieka un iznomātāja finanšu pārskatā.

Operatīvās nomas līgumu un stimulu nosacījumi

Piemērs

1.variants, kad piešķirtais stimuls ir pārcelšanās kompensācija nomniekam

01.01.2010. tiek noslēgts telpu nomas līgums uz 3 gadiem ar ikmēneša nomas maksu 200 Ls jeb gada maksu 2400 Ls (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)). Ikmēneša maksājumi veicami līdz aktuālā mēneša pēdējai dienai. Lai stimulētu jauno nomnieku slēgt nomas līgumu, iznomātājs piekrīt atmaksāt nomniekam pārcelšanās izmaksas 540 Ls (bez PVN).